หัวข้อ senior project ระบบสร้างภาพเงาล้อเลียนโดยใช้ตัวตรวจวัดภาพและความลึก

Posted on: Wed, 08/10/2011 - 19:55 By: teerakit

ภาษาอังกฤษ: System for Mimicking Shadow Image Creation using Visual and Depth Sensor
ภาษาไทย: ระบบสร้างภาพเงาล้อเลียนโดยใช้ตัวตรวจวัดภาพและความลึก

 

ธีรกิจ ศิรินิกรวงศ์

นวีน ปิติพรวิวัฒน์